Longjing tea

IMG_2882-SRGB.SMALL
Longjing - Hangzhou, China